• مساحة البناء : 450 متر مربع

  مساحة العقار : 600 متر مربع

  غرف نوم عدد 3

  طابقين + قبو

  /application/Uploads/Photo/Villa Type D1 (1).jpg

  مساحة البناء : 450 متر مربع

  مساحة العقار : 600 متر مربع

  غرف نوم عدد 3

  طابقين + قبو

  Villa
 • مساحة البناء : 450 متر مربع

  مساحة العقار : 600 متر مربع

  غرف نوم عدد 3

  طابقين + قبو

  /application/Uploads/Photo/Villa Type D1 (2).jpg

  مساحة البناء : 450 متر مربع

  مساحة العقار : 600 متر مربع

  غرف نوم عدد 3

  طابقين + قبو

  Villa
 • مساحة البناء : 450 متر مربع

  مساحة العقار : 600 متر مربع

  غرف نوم عدد 3

  طابقين + قبو

  /application/Uploads/Photo/Villa Type D1 (3).jpg

  مساحة البناء : 450 متر مربع

  مساحة العقار : 600 متر مربع

  غرف نوم عدد 3

  طابقين + قبو

  Villa
 • مساحة البناء : 450 متر مربع

  مساحة العقار : 600 متر مربع

  غرف نوم عدد 3

  طابقين + قبو

  /application/Uploads/Photo/Villa Type D1 (4).jpg

  مساحة البناء : 450 متر مربع

  مساحة العقار : 600 متر مربع

  غرف نوم عدد 3

  طابقين + قبو

  Villa
 • مساحة البناء : 450 متر مربع

  مساحة العقار : 600 متر مربع

  غرف نوم عدد 3

  طابقين + قبو

  /application/Uploads/Photo/Villa Type D1 (5).jpg

  مساحة البناء : 450 متر مربع

  مساحة العقار : 600 متر مربع

  غرف نوم عدد 3

  طابقين + قبو

  Villa

 

 

 
The villas and duplex apartments are designed in order to keep space with the different tastes of clients , provided with all the amenities ;a private garden for each villa with reasonable price .
Each villa enjoys a unique style , combining the Damascus architectural designing and the modern one , using the best materials for construction & rendering , equipment , and decoration .
The villas falls into six varied sizes in order to fit the clients' requirements, the fact that makes it a unique complex with unique services.